Prilagođena fizička aktivnost 1. 5.

Author/s: Yoana Filipic, Jasna Vešligaj Damiš

Keywords: prilagođena tjelesna aktivnost, EUSAPA, EUFAPA

Prilagođena fizička aktivnost (PFA) je izrazito širok pojam. Stoga ne možemo dati jednu isključivu definiciju. Mišljenja i stavovi u ovom području su sasvim različiti. Greg Reid (2003) smatra da je glavni problem u riječi "prilagođen". Većina od nas ima neke ideje o tome što znači fizička aktivnost, no riječ prilagođena ponekad je problematična. Dakle, neposredan odgovor je često: "To je fizička aktivnost za osobe s posebnim potrebama." Opis PFA u smislu aktivnosti za osobe s invaliditetom daje nam perspektivu, ali to nipošto nije potpuna definicija ili preciznije ograničen pogled na taj koncept (Reid, 2003). Razvoj PFA za osobe s invaliditetom prošao je različite faze provedbe i prevladavanja poteškoća, zbog razlika u razumijevanju različitih paradigmi - filozofskih, kinezioloških, psiholoških i društvenih. EUFAPA (Europska federacija prilagođene tjelesne aktivnosti) definira PFA kao višedisciplinarno područje znanja i istraživanja usmjerenih na identifikaciju i rješavanje individualnih razlika u tjelesnoj aktivnosti. To je struka pružanja usluga i akademsko područje istraživanja koje podržava pristup koji promiče prihvaćanje razlika među pojedincima, zagovara poboljšanje pristupa aktivnom načinu života i sportskim aktivnostima te potiče inovacije i sustave pružanja usluga i osnaživanja (EUFAPA, 2018.). Svrha prilagođene tjelesne aktivnosti je promicanje zdravlja ljudi, neovisnosti, kvalitete života i socijalne uključenosti. PFA je područje interdisciplinarne ekspertize, koje uključuje: rehabilitaciju i terapiju; tjelesni odgoj i sport; rekreacijske, natjecateljske i rekreativne aktivnosti; sport u svim njegovim dimenzijama (Ninor i Partyka, 2007, Mälkiä, 2002).

EUSAPA - Europski standardi u prilagođenim fizičkim aktivnostima je projekt koji nastoji razviti i istražiti prilagođenu fizičku aktivnost na europskoj razini. Definirana su tri područja prilagođene tjelesne aktivnosti - 1 - prilagođeno tjelesno obrazovanje, 2 - prilagođeni sport i rekreacija, i 3 - prilagođene fizičke aktivnosti u rehabilitaciji. Sličan stav ima i finski stručnjak Mälkiä koji ističe da je osim provedbe prilagođene tjelesne aktivnosti u sportu, rekreaciji i obrazovanju, važno i za rehabilitaciju osoba s invaliditetom ili osoba s kroničnim bolestima. Fizička aktivnost je ključni dio svih područja života - zdravlje, znanje, socijalna uključenost, obrazovanje i rehabilitacija. Prilagodba tjelesne aktivnosti može također uključivati ​​tehničke prilagodbe, kao što je korištenje tehničke prilagodbe, prilagođavanje sportske opreme i strukturne promjene. Primjerice, u prilagođavanju pravila i uputa igre ili razvoju treninga, što znači prilagođavanje profesionalnih pristupa, metoda i metoda vježbanja i poučavanja (Mälkiä, 1991).

References

EUFAPA - Europska federacija prilagođene fizičke aktivnosti, http://www.eufapa.eu/index.php/apa.pdf, Preuzeto 2.2.2018.

EUSAPA - Europski standardi u prilagođenim fizičkim aktivnostima. http://eacea.ec.europa.eu/LLp/... Dobavljeno dana 12.3.2018.

Mälkiä, E. Puolanne, M. i Palosuo, M. (1991). Posebna vježba 1: Odgovarajuće osnove vježbe. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.

Mälkiä, E. i Rintala, P. (2002). Novi posebni pokret. Olakšavanje vježbanja za posebne skupine Tampere. Tammer-paino Oy.

Ninot, G. i Partyka, M. (2007). 50 dobrih praksi za podučavanje APA, REVUE EPS br. 73, str

Reid, G. (2003). Definiranje prilagođene tjelesne aktivnosti. U R. D. Steadward, G.D. Wheeler i E.J. Watkinson (ur.), Prilagođena tjelesna aktivnost (str. 11-25).