Uvod 1. 1.

Sport predstavlja veliki dio ljudskog interesa i života. Povijesno gledano sportske aktivnosti i druge slične aktivnosti privukle su ogroman interes još od antičkih vremena. Aktualni dokazi sežu unazad 30 000 godina u obliku slika u pećinama koje potječu iz pretpovijesnih razdoblja.

Sportske aktivnosti u obliku rehabilitacije potječu iz grčkog, rimskog i kineskog carstva. Tada su već znali da je tjelesna aktivnost izvrstan medij za rehabilitaciju, jer su se bavili i fizičkim, mentalnim, emocionalnim, društvenim i duhovnim elementima osobe.

Osnovni cilj tjelesne aktivnosti je optimizirati psihosomatsko stanje pojedinca, učinkovito iskoristiti slobodno vrijeme, preventivne zdravstvene postupke i poboljšati zdravlje, dobrobit i oporavak.

Sport je područje ljudske djelatnosti, što je važno za sve građane Europske unije s iznimnim potencijalom za ujedinjenje ljudi. To se odnosi na sve, bez obzira na dob, socijalni status, invaliditet, rasu ili spol. Međutim, suočavamo se s činjenicom da su osobe s invaliditetom fizički manje aktivne od svojih vršnjaka, pa ih je posljedično 38% pretilo (53% više nego osobe bez invaliditeta). Tjelesna neaktivnost je četvrti najčešći čimbenik rizika za prijevremenu smrtnost. Istodobno, moramo biti svjesni da svaka šesta osoba u Europskoj uniji pati od blagog ili teškog oblika invaliditeta, što znači oko 80 milijuna pojedinaca. Mnoge europske zemlje svjesne su ovog problema i djeluju u skladu s tim.

Sportske aktivnosti predstavljaju učinkovitu metodu rehabilitacije osoba s invaliditetom. Sudjelovanje u sportskim aktivnostima pomaže osobama s invaliditetom u postizanju veće kvalitete života i veće socijalne uključenosti. U tu svrhu moraju biti u mogućnosti sudjelovati u sportskim događajima i odgovarajućim sportskim programima, gdje se mogu ravnopravno uključiti i pristupiti sportskim i rekreacijskim područjima. Sportske aktivnosti također moraju postati sastavni dio rehabilitacije osoba s invaliditetom, bez obzira na vrstu ili razinu njihove invalidnosti, dobi i stupnja tjelesne spremnosti.

Navedene činjenice su razlog što se 8 partnera iz 8 europskih zemalja okupilo u okviru Erasmus + Sport u projektu pod nazivom "Europska sportska mreža za rehabilitaciju osoba s invaliditetom" ReSport ", povezujući mnoge organizacije, profesionalce, osobe s invaliditetom i njihovu rodbinu, volontere i sve koji imaju zajednički cilj jednakih mogućnosti.Odlučili smo se da slijedimo ovaj cilj i uključimo se u pripremu sveobuhvatnih sportskih rješenja u području tjelesnih aktivnosti s rehabilitacijskim učincima za osobe s invaliditetom, dakle, nakon dugog procesa planiranja i rasprava, izradili smo i objavili europske smjernice za implementaciju "ReSportskih aktivnosti".

Kao projektni partneri svjesni smo važnosti osiguravanja jednakog pristupa i jednakih mogućnosti za sve i promicanja zdrave tjelesne aktivnosti za sve, posebno za osobe s invaliditetom. Smatra se da su obrasci tjelesne aktivnosti temelj za cjeloživotnu tjelesnu aktivnost i zdravlje u budućnosti i da predstavljaju važan dio života svakog pojedinca.

Smjernice su rezultat timskog rada interdisciplinarnog tima svih partnera u projektu. Članovi radne skupine su dali ogroman doprinos u smislu vremena, truda, znanja i iskustva u oblikovanju smjernica, zbog čega smo izuzetno zahvalni cijelom timu.

Smjernice sadrže niz smjernica i primjera dobre prakse koji će pomoći svim čitateljima - zaposlenicima, terapeutima, trenerima, osobama s invaliditetom, njihovim rođacima i zainteresiranim članovima društva - u odlučivanju i pripremi programa prilagodljivih i integriranih sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom.

Slijeđenje smjernica omogućuju nam poduzimanje odgovarajućih radnji i praćenje korisnika u različitim prilagođenim sportskim aktivnostima, pravovremenu identifikaciju i sprječavanje mogućih komplikacija, a time i nesmetano obavljanje sportsko-rekreativnih programa.

Prema podacima međunarodnih i nacionalnih zdravstvenih i sportskih organizacija, tjelesna aktivnost je vrlo važan čimbenik u očuvanju zdravlja. Zapravo, osobe s invaliditetom, koje predstavljaju gotovo 15% svjetske populacije, rijetko sudjeluju u sportu i tjelesnoj aktivnosti.

Istodobno, razumijemo da se, kao i svi drugi, sve više moraju boriti za svoja prava i uvijek tražiti optimalna rješenja za ispravan razvoj. Na temelju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, donesene 2006. godine, zemlje potpisnice Konvencije obvezale su se osigurati odgovarajuće uvjete za razvoj sporta za osobe s invaliditetom, posebno u pogledu sportskih objekata, financiranja, školskog sustava i obrazovanja, i na državnoj razini i u lokalnoj zajednici, te uvesti odgovarajuće mjere kako bi se osobama s invaliditetom, kao i drugima, omogućilo sudjelovanje u rekreativnim, rekreativnim i sportskim aktivnostima.

Ipak, još uvijek primjećujemo da postoji premalo postojećih programa i organizacija koji im omogućuju pravilno vježbanje. Od najveće je važnosti da potičemo i podižemo svijest i među državama i stručnjacima na svim razinama o potrebi povećanja šansi za uključivanje osoba s invaliditetom u različite sportske i rekreativne programe. Smjernice "Re Sport" namijenjene su promicanju svijesti o važnosti fizičke aktivnosti osoba s invaliditetom, prijenosu znanja na europskoj razini i poticanju što većeg broja njih da budu aktivne u svom životu.

Sport i rekreacija imaju mnogo drugih pozitivnih ishoda, a jedan od njih svakako povezuje ljude sa i bez invaliditeta. To je izvrsna prilika za integraciju, prevladavanje predrasuda i stvaranje tolerantnog društva. A autori ReSport smjernica nadaju se da će poslužiti toj svrsi!

project manager Jasna Vešligaj Damiš's signature