Vloga organizacij v procesu vključevanja

2.

Učni izidi:

  • Seznaniti bralce z razliko med izključevanjem, segregacijo, integracijo in vključevanjem ter razvojem konceptov v družbi.
  • Učinkovito izvajanje vključevanja prostovoljcev.
  • Razumevanje, kako lahko organizacije dvignejo ozaveščenost za spodbujanje vključevanja.
  • Prednosti prostovoljstva za ustvarjanje enakih možnosti za sodelovanje.
  • Seznaniti bralce z vlogo vsake partnerske države v procesu vključevanja.
  • Seznaniti bralce z različnimi pristopi in načini izvajanja inkluzivnih programov.

Izključevanje, segregacija, integracija in vključevanje 2. 1.

Avtor: Jasna Vešligaj Damiš, Yoana Filipic

Ključne besede: vključevanje, integacija, segregacija, izključevanje, invalidnost, izobraževanje, zaposlovanje

Učinkovita implementacija vključevanja prostovoljcev 2. 2.

Avtor: Treasa Rice

Ključne besede: vključevanje, prostovoljci, ozaveščanje, ovire

Ozaveščanje o vključevanju 2. 3.

Ključne besede: inclusion, volunteers, Raising Awareness, Barriers

Vloga partnerskih organizacij projekta ReSport v procesu vključevanja 2. 4.