Avtorji ReSport smernic 1. 3.

Resport author 23

Jasna Vešligaj Damiš, univerzitetna diplomirana psihologinja z opravljenim kliničnim treningom na področju psihodrame in sociodrame. Usposobljena je za izvajanje kognitivno vedenjske psihoterapije, TA in NLP. Uspešno je zaključila program Nevroznanstvene akademije dr. Sarah McKay na področju nevroznanosti in zdravja možganov: The Neuroscience Academy Certificate of Completion in Applied Neuroscience and Brain Health. Delovne izkušnje je pridobivala na različnih področjih: zdravstvo, socialno varstvo, vojska, različne društvene, humanitarne in prostovoljske organizacije ter je članica različnih strokovnih združenj. Je ustanoviteljica, direktorica in vodja strokvnega tima Centra Naprej Maribor in hkrati tudi projektni vodja projekta ReSport. Ima veliko izkušenj kot vodja številnih rehabilitacijskih letnih in zimskih dogodkov za osebe s PMP. Izvaja psihološko pripravo profesionalnih športnikov atletov za mednarodna in svetovna tekmovanja (Atletski klub Slovenska Bistrica, Jitai Maribor). Razvila je številne izobraževalne programe za zaposlene na področju dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi. Je tudi strokovnjakinja za upravljanje in koordinacijo EU projektov, nacionalnih projektov, uresničevanje dobrih praks, povezovanje s šolami, podjetji in institucijami ter razširjanje projektnih rezultatov.

Resport author 22

Yoana Filipic, magistrica psihologije in trenerka DBT veščin, zaposlena v Centru Naprej, kjer nudi dolgotrajno psihološko rehabilitacijo osebam s PMP. Omogoča in zagotavlja podporo v procesu kriznega posredovanja za osebe z invalidnostjo in osebe s psihiatričnimi motnjami. Njeni strokovni interesi so usmerjeni na področje svetovanja, postavljanja ciljev in motivacije oseb z invalidnostjo ter raziskovanje izzivov, s katerimi se soočajo izvajalci prilagojenih programov telesne aktivnosti.

Resport author 21

Vladimir Jaćević, diplomirani fizioterapevt, certificiran za razvojno-nevrološko obravnavo z Bobath in Cyriax metodo. Zaposlen v Centru Naprej, kjer nudi dolgotrajno rehabilitacijo osebam s PMP. Izvaja številne prilagojene športne programe. Med njegovimi poklicnimi interesi so ocenjevanje in zdravljenje oseb s cerebralno paralizo, možgansko kapjo in poškodbami možganov ter drugimi pridruženimi nevrološkimi stanji, ter vključevanje različnih tehnik v proces zdravljenja.

Resport author 20

Ladislav Mesarič, magister športne vzgoje, športa in kinezioterapije, olimpijski trener za atletiko, trener za moč in telesno pripravo Taekwondo zveze Slovenije. Ima več kot tridesetletne izkušnje v treniranju številnih uspešnih športnikov v različnih disciplinah. V njegovi primarni disciplini – atletiki, je treniral tri udeležence Olimpijskih iger. Je zunanji sodelavec Centra Naprej, kjer pomaga pri pripravi in evalvaciji prilagojenih športnih programov za osebe s PMP.

Resport author 19

Zvonka Novak, socialna delavka, licencirana mediatorka in pediatrična medicinska sestra, zaposlena kot vodja enote Maribor v Centru Naprej, kjer zagotavlja dolgotrajno rehabilitacijo oseb s PMP. Delala je kot pediatrična medicinska sestra na intenzivni terapiji v pediatrični enoti Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ima bogate izkušnje na področju socialnega varstva, vodenja dislociranih enot, vodenja številnih letovanj in drugih skupinskih aktivnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Vključila je program MATP v različne dejavnosti za ljudi s hudimi motnjami in je z njimi sodelovala na Specialni olimpijadi. Sodelovala je pri projektu Happy Farm (Leonardo da Vinci) in Grundtvig (Socrates).

Resport author 18

Valentina Bolšec, magistrica psihologije, zaposlena v Centru Naprej, kjer nudi dolgotrajno psihološko rehabilitacijo osebam s PMP. Njeno delo temelji na zagotavljanju čustvene in psihološke podpore osebam z invalidnostjo. Ukvarja se tudi z nudenjem kognitivne rehabilitacije ter spodbujanjem motivacije in doseganja ciljev oseb s PMP.

Resport author 17

Danijela Majcenovič Cipot, univerzitetna diplomirana sociologinja, s strokovnima izpitoma s področja javne uprave in socialnega varstva. Delala je na različnih področjih (kazenski pregon, vojska, socialno varstvo, dolgotrajna brezposelnost). Trenutno dela kot skupinska habilitatorka, ki nudi dolgoročno rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo (PMP). Je tudi vodja enote v Murski Soboti. Sodelovala je na številnih mednarodnih in nacionalnih konferencah kot udeleženka in tudi kot avtorica prispevkov, je izvajalka preventivnih delavnic za različne ciljne skupine. Ima izkušnje z različnimi projekti na nacionalni in mednarodni ravni.

Resport author 16

Zsuzsanna Kovács, stara 32 let. Diplomirala je na Fakulteti za ekonomijo Univerze zahodne Madžarske. V diplomski nalogi je obravnavala enake možnosti depriviligiranih družbenih skuin. Živi z gibalno oviranostjo, že od otroštva pa plava in kolesari. Vedno si prizadeva pomagati sotrpinom kolikor lahko. Pozna možnosti, ki jih ponujajo lokalna športna združenja. Prav tako pozna sistem nacionalnih invalidskih športnih organizacij in organiziranih športnih programov in dogodkov in spremlja spremembe na tem področju. Ob delu je zaključila tečaj z naslovom »Uveljavljanje enake obravnave in razvoj družbene ozaveščenosti«, ki ga je organiziral Urad za enako obravnavo. Trenutno dela za Human Profess Public Benefit Nonprofit Ltd. Njena naloga je med drugim organizirati športne dejavnosti oseb z invalidostjo.

Resport author 15

Zsuzsanna Antal je certificirana trenerka - učiteljica za izobraževanje odraslih. Ima 20 let izkušenj na področju socialne in delovne rehabilitacije ranljivih skupin in ljudi, ki živijo z možgansko poškodbo. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z razvojem mednarodnih učnih gradiv. V preteklosti je v okviru slovensko-madžarskega projekta delala na razvoju športnih priložnosti za invalide. V sodelovanju z medicinsko in potapljaško ekipo je sodelovala pri prilagajanju metode potapljanja, da bi postala šport, ki je na voljo invalidom. Sodelovala je pri pripravi priročnika za usposabljanje ABI, kot tudi pri pripravi študije z naslovom Dolgoročna rehabilitacija ljudi, ki živijo s pridobljeno poškodbo možganov.

Resport author 14

Dr Mohammed Mammad, rojen 11.7.1965 v Oranu – Alžirija, zobozdravnik od leta 1988 (Francoska licenca 200). Magister francoščine (Znanost literarnih besedil 2008), Doktor francoščine (Znanstvena besedila, 2019). Opravil je usposabljanje za mediacijo in upravljanje konfliktov od 2012 do 2014 v Alžiriji, Franciji in Nemčiji. Vodja oddelka IEC (Informiranje - Izobraževanje - Komunikacija) v javnem zdravstvenem zavodu Hai El Ghoualem v Oranu, usposabljanje v Montpellierju za en mesec leta 2001 na temo "Poučevanje francoščine kot tujega jezika", 4 pripravništva (2 Lyon in 2 v Oranu) za razvoj univerzitetnega priročnika za ustno metodologijo v letu 2010. 2017 je opravil Socialni akcijski program CIF Francija v Bourges Saint Florent sur Cher, 2018 Izobraževanje ANPAA (addictology) v Bourgesu. Dr. Mammad sodeluje v tedenski radijski oddaji "Nasveti za zdravje". Ekipi CIF Francije se je pridružil kot strokovnjak za ukrepe za invalide.

Resport author 13

Nihat Yıldız, namestnik župana občine Keçiören. Odgovoren je za oddelek za šport in mladino. Občasno je sodeloval v različnih komisijah Ministrstva za notranje zadeve pri oblikovanju proračunskih in računovodskih sistemov občin, zakonodaje o javnih razpisih in javnih naročilih, kadrovske zakonodaje, sistema upravljanja javnih financ in javne revizije. Je predavatelj na seminarjih in programih usposabljanja, ki jih organizirajo Ministrstvo za notranje zadeve, Zveza turških občin, Mestna zveza Konya, Zveza Egejskih občin, Marmarsko in Boğazlarsko občinsko združenje, Združenja občin Črnega morja in Sredozemlja, TODAİE, občine, fundacije in univerze. Je član, ustanovitelj ali direktor v različnih nevladnih organizacijah.

Resport author 12

Nihat Yıldız, namestnik župana občine Keçiören. Odgovoren je za oddelek za šport in mladino. Občasno je sodeloval v različnih komisijah Ministrstva za notranje zadeve pri oblikovanju proračunskih in računovodskih sistemov občin, zakonodaje o javnih razpisih in javnih naročilih, kadrovske zakonodaje, sistema upravljanja javnih financ in javne revizije. Je predavatelj na seminarjih in programih usposabljanja, ki jih organizirajo Ministrstvo za notranje zadeve, Zveza turških občin, Mestna zveza Konya, Zveza Egejskih občin, Marmarsko in Boğazlarsko občinsko združenje, Združenja občin Črnega morja in Sredozemlja, TODAİE, občine, fundacije in univerze. Je član, ustanovitelj ali direktor v različnih nevladnih organizacijah.

Resport author 11

Mehmet Afşin Güven, računalniški inženir in biolog. Ima izkušnje z EU projekti, pripravo tehničnega priročnika, poročil o testiranju in evalvacij. Je strokovnjak za projekte EU za invalide - razvoj sposobnosti mladih invalidov, razvoj poklicne primernosti za odrasle invalide in usposabljanje staršev v družinah invalidnih otrok. Ima izkušnje pri oblikovanju in upravljanju spletnih strani, oblikovanju programske opreme, testiranju, analizi in upravljanju podatkov. Je profesionalni računalniški programer.

Resport author 10

Gökhan Bahçecik, vodja oddelka za mladino in šport. Delal je na več akcijskih programih Evropske unije Leonardo da Vinci, povezanih z lokalnimi občinami. Sodeloval je na različnih seminarjih, srečanjih, simpozijih in programih usposabljanja o turški politiki in lokalni upravi.

Resport author 09

Melik Bingöl, vodja oddelka za IT. Je računalniški inženir. Ima veliko izkušenj z različnimi projekti: projektni partner in vodja projekta EMPATHY - izobraževanje staršev v družinah otrok s posebnimi potrebami in projekt DEVOMDA - razvoj poklicne primernosti za invalide, koordinator projekta Razvoj spretnosti mladih invalidov DESYODIP, LLP - Leonardo – TOI. Ima izkušnje pri pripravi modulov usposabljanja za invalide, pripravi tehničnega priročnika, državnih analitičnih poročilih, oblikovanju strokovnih platform, razširjanju projektov in orodjih za mobilnost.

Resport author 08

Eduardo Borges Pereira, manager v športu. Nacionalni tehnični direktor FPDD od 2017. Predsednik upravnega odbora in športni direktor v občinskem podjetju »Palmela Desporto, EM« (Sport Palmela) - 2011 do 2016. Podpredsednik upravnega odbora Športnega inštituta Portugalske med letoma 2003 in 2005. Športni koordinator v občini Palmela od leta 1996 do 2011 (razen od leta 2003 do 2005).

Resport author 07

Raúl Candido, športni tehnik na FPDD Portugalska od leta 1999

- trener za prilagojene športe

- delo na tehničnem področju invalidskih športov od leta 1991

- tehnična podpora za več paraolimpijskih misij v ekipi Portugalske.

Resport author 06

CUNHA, Carlota, športni tehnik na FPDD Portugalska od leta 2015

- 2 leti delovnih izkušenj kot učiteljica telovadbe za invalidne osebe na Ginásio Clube Português.

- koordinatorica tehničnih uradnikov na paraolimpijskih igrah Rio 2016.

- mednarodna sodnica Boccia.

- 2 leti delovnih izkušenj kot osebna trenerka v Klubu zdravja Solinca Vasco da Gama.

- državna sodnica za Goalball.

- trenerka Boccie v Zvezi za cerebralno paralizo Lizbone.

- kot nacionalna tehnična uradnica se je udeležila Svetovnega prvenstva v Boccii 2011, ki ga je organiziralo Mednarodno športno-rekreacijsko združenje za cerebralno paralizo (CRISRA).

Resport author 05

Michele Lepori, CSI ReSport projektni vodja. Ima dvajset let izkušenj na področju športnih društev in pri organizaciji dogodkov s področja športa za invalide.

Deset let je bil deželni svetnik in član paraolimpijske komisije Lombardijske regije CSI, kjer je pridobil kvalifikacijo paraolimpijskega trenerja. Zahvaljujoč izkušnjam, ki jih je pridobil, je pridobil tudi CONI diplomo na visoki ravni.

Resport author 04

Alessandro Munarini, nacionalni referent CSI za dejavnosti invalidov. Opravil je magisterij, 15 let je delal kot socialni delavec v zadrugi in pomagal invalidom. V devetdesetih letih je opravil prekvalifikacijo v strokovnega pedagoga. Po premoru, v katerem je opravljal različna dela (gradbeništvo in kmetijstvo), se je leta 2015 vrnil kot poklicni pedagog v zadrugo, kjer je delal z mladoletnimi in odraslimi invalidi. Kot prostovoljec je v pokrajini Reggio Emilia ustvaril in razvil športni klub, katerega predsednik je bil 30 let. Tudi na nivoju Športnega centra je opravljal, vedno brezplačno, različne naloge: deželni svetnik, vodja usposabljanja, regionalni svetnik in generalni direktor komisije. Trenutno je predsednik in generalni direktor odbora Reggio Emilia, nacionalni predstavnik športnega centra za invalidne osebe in strokovne vzgojitelje (s krajšim delovnim časom) v zadrugi z invalidi.

Resport author 03

Silvia Noci, nacionalna tehnična komisarka za invalidne osebe. Je trenerka plavalne zveze in direktorica plavalnega centra CO.G.IS in koordinatorka plavalne šole. Je inštruktorica plavanja, vodnega fitnesa, vodnega pilatesa, kolesarstva in tekalnih stez. Specializirana za vodne športe za dojenčke in invalide, v tem sektorju je zaposlena od leta 1992. Sodeluje z lokalnimi zdravstvenimi organizacijami in šolami v projektih vključevanja in samo-razvoja invalidnih oseb preko telesne aktivnosti v vodi. Trenutno vodi projekt AcquaInsieme s Toskanskim centrom Toskana, ki vključuje približno 25 otrok starih od 20 mesecev do 15 let.

Resport author 02

Paolo Zarzana, CSI nacionalni trener, CT italijanske nogometne reprezentance invalidov. Deluje v CSI v Modeni kot podpredsednik, odgovoren je za šolske projekte in aktivnosti za športnike invalide. Poleg tega je svetnik občine Formigine (Mo). Diplomiral je iz pedagoških veščin, je podpredsednik CT Italijanske nogometne ekipe invalidov, ki jo spremlja od leta 2012. S to ekipo je sodeloval na evropskem in dveh svetovnih prvenstvih. Trenutno sodeluje s CSI v Tehnični šoli.

Resport author 01

Ilona Koval Grubišić, Doktorica znanosti, izredna profesorica, magistrica fizioterapije.

Michael Lamont, Michael Lamont, BSc Psiholog, je pred kratkim prešel v vlogo asistenta psihologa v organizaciji Brain Injury Matters Severne Irske. Michael je koordiniral mladinski program, ki je zagotavljal 1:1 in skupinske podporne storitve mladim (13-25 let) po vsej Severni Irski, ki imajo izkušnje s pridobljeno poškodbo možganov. Michael je zagotovil psihološki prispevek, ki temelji na potrebah mladih, ki so vključeni v program.

Fiona Mc Cabe, Brain Injury Matters Irska

Resport author 00

Treasa Rice, referentka za vključevanje v skupnost, Brain Injury Matters. Je BSc okoljski zdravstvenik, MSc magistrica promocije zdravja, trenutno dela pri Brain Injuri Matters Severne Irske in usklajuje storitve za mlade in odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo v lokalni skupnosti. Kot referentka za vključevanje v skupnost je organizirala podporne skupine, športne dogodke in individualna srečanja.