Izključevanje, segregacija, integracija in vključevanje 2. 1.

Avtor: Jasna Vešligaj Damiš, Yoana Filipic

Ključne besede: vključevanje, integacija, segregacija, izključevanje, invalidnost, izobraževanje, zaposlovanje

Slika 2: razlika med izključevanjem, segregacijo, integracijo in vključevanjem (Vir: http://www.sanmarcoargentano-polis.it/ARCHIVIO/02.COMMENTI/2017/L'inclusione.htm)

Slika 2: razlika med izključevanjem, segregacijo, integracijo in vključevanjem (Vir: http://www.sanmarcoargentano-polis.it/ARCHIVIO/02.COMMENTI/2017/L'inclusione.htm)

Odbor Združenih narodov poudarja pomen prepoznavanja razlik med izključevanjem, segregacijo, integracijo in vključevanjem.

Izključevanje se zgodi, kadar se osebam z invalidnostjo neposredno ali posredno prepreči dostop do izobraževanja, dela in dejavnosti v skupnosti. Socialna izključenost je opredeljena kot nezmožnost sodelovanja v gospodarskem, kulturnem in družbenem življenju. Gre za zanikanje državljanskih, političnih pravic državljanov.

Segregacija je vrsta skupnosti, kjer osebe z invalidnostjo živijo v ločenih okoljih, zasnovanih in namenjenih osebam z določeno ali tudi z različnimi okvarami. Le-te so ločene od drugih oseb z invalidnostmi in brez invalidnosti.

Integracija je oblika umeščanja oseb z invalidnostjo v že obstoječe izobraževalne in zaposlitvene ustanove, saj se le-te lahko prilagodijo standardiziranim zahtevam takšnih institucij.

Vključevanje je organizacija sistemskega preoblikovanja in uvajanja sprememb na vsebinski ravni, metod poučevanja in zaposlovanja, pristopov, struktur in strategij v izobraževanju, delovni sili, življenju v skupnosti, s ciljem premagati ovire in z vizijo, ki vsem ljudem z invalidnostjo zagotavlja pravično in participativno življenje in okolje, ki najbolje ustreza njihovim zahtevam in željam (Konvencija o pravicah invalidov, 2016).

Nekateri avtorji proces vključevanja vidijo tudi kot združevanje različnih pomembnih konceptov:

  1. Prisotnost - sodelovanje v različnih okoljih, kamor so lahko vključene tudi osebe brez invalidnosti. To so lahko učilnice, delovna srečanja, soseske in dogodki v skupnosti.
  2. Izbira - pridobivanje različnih izkušenj, iz katerih se lahko učijo in sklepajo, izbirajo in sodelujejo v dejavnostih, ki jih imajo najraje.
  3. Sposobnost – biti prepoznan po močnih področjih, prispevati in imeti možnost, da se naučiš več.
  4. Spoštovane in cenjene vloge – biti viden kot oseba - in hkrati oseba z invalidnostjo, biti cenjen od drugih, ne biti viden kot izven norm ali čudak.
  5. Udeležba - sodelovanje z drugimi, imeti veliko odnosov, v katerih spoznaš druge in si prepoznan, biti del dogodka in ne le opazovalec.
  6. Pripadnost - zelo močan občutek, ki ga človek čuti, ko ga drugi cenijo, ko ga drugi pokličejo samo zaradi pogovora ali da ga povabijo na zabavo ali zgolj "druženje" v nakupovalnem središču." (Community inclusion, 2011 )

Viri in literatura

Konvencija o pravicah invalidov (2016), Združeni narodi. Odbor OZN za pravice invalidov. Splošna zaveza št. 4.

Illinois Department of Human Services. (2011). Community Inclusion.