Ozaveščanje o vključevanju 2. 3.

Ključne besede: inclusion, volunteers, Raising Awareness, Barriers

Vključevanje v športu

Evropski paraolimpijski odbor (The European Paralympic Committee, 2015) razlaga vključenost kot občutek pripadnosti, ki vključuje spoštovanje čustev, spoštovanje osebe zaradi nje same ter podporno energijo in predanost drugih. Koncept vključevanja je v športu še posebej pomemben, saj je pri prilagajanju športa in z njim povezanih aktivnosti pomembno pridobiti čim več znanja od tistih, ki se z njim neposredno ukvarjajo, saj lahko ti podrobneje govorijo o svojih sposobnostih ter nudijo vpogled v omejitve in prilagoditve (Conroy, 2007).

V okviru športa se osebam z invalidnostjo ponuja prostor, v katerem lahko razvijejo veščine timskega dela, spoštovanja, komunikacije in zaupanja, kar so temeljne veščine, pomembne v vsakdanjem življenju (U.N Task Force Report, 2003). Šport lahko predstavlja tudi obliko nizkocenovne fizioterapije, saj posameznikom omogoča delo na njihovi mobilnosti, ravnotežju, moči itd. (Roy, 2006).

Ovire pri vključevanju

Conroy (2007) je poudaril, da se pri vključevanju oseb z invalidnostjo v šport pojavljajo različne težave, med drugim tudi zaradi diskriminatornega odnosa družinskih članov, kateri so lahko zaradi oseb z invalidnostjo v zadregi in jim zaradi tega onemogočajo dostop do lokalnih skupnosti in objektov. Avtor nadaljuje z izjavo, da je šport odličen prostor za ozaveščanje. Šport gledalcem ponuja tudi priložnost, da spremenijo svoja stereotipna prepričanja o osebah z invalidnostjo, saj so gledalci pogosto presenečeni, ko osebe z invalidnostjo presežejo njihova pričakovanja (Conroy, 2007).

Ozaveščanje

Še vedno obstaja veliko pomanjkanje ozaveščenosti in znanja o sposobnostih oseb z invalidnostjo. Z ozaveščanjem lahko širši množici predstavimo informacije o osebnem ozadju oseb z invalidnostjo in s tem pomagamo pri premagovanju ovir v odnosu do njih (The European Paralympic Committee, 2015). Z ustvarjanjem okolja brez ovir za vse lahko zagotovimo, da bodo imele osebe s katerokoli invalidnostjo dostop do vseh aktivnosti (The European Paralympic Committee, 2015).

England Athletics prispeva k ozaveščenosti tako, da se vsi njihovi zaposleni udeležijo usposabljanj na temo enakosti, raznolikosti in vključevanja. Zagotavljajo tudi informacije klubom, trenerjem, uradnikom in članom z namenom, da bi jim pomagali pri odpravljanju neenakosti in diskriminacije v atletiki (England Athletics, 2018).

Pomembni dogodki, kot je Mednarodni dan invalidov in Evropski teden športa, ponujajo odlične priložnosti za ozaveščanje, od nacionalne do lokalne ravni. Ti dogodki pogosto pritegnejo pozitivno medijsko pozornost, kar lahko prispeva k ozaveščenosti širše javnosti (Khasnabis idr., 2010).

Študija primera

Alana, 25 let (program prostovoljstva)

Leta 2012 je Alana doživela nevrotoksično reakcijo na zdravila, morala je prekiniti šolanje in zapustiti univerzo. Po bolezni je dobro okrevala, vendar jo je izkušnja naučila, kako lahko bolezen osami osebo, še posebej, ker ima poškodba možganov številne posledice, ki drugim niso vidne. Zato je želela prostovoljno pomagati drugim, ki so preživeli možganske poškodbe.

Skozi vlogo prostovoljke je Alana razvila spretnosti kot so prilagodljivost, ustvarjalnost, potrpežljivost, vzpodbujajoč odnos in komunikativnost. Alana pomaga projektnemu vodji pri snovanju in izvajanju umetniških delavnic, pri pogovorih z uporabniki, pomaga jim pri kosilu, čiščenju in pospravljanju po delavnici. Alana pomaga tudi v programih telesne aktivnosti v telovadnici; poskrbi da pravilno izvajajo gibe; pomaga jim pri vzdrževanju ravnotežja; jih spodbuja da sodelujejo in jim pomaga, ko potrebujejo pomoč pri določenih vajah.

»Brain Injury Matters je odličen kraj, kjer se lahko ljudje z različnimi poškodbami možganov in iz različnih okolij srečajo, se zabavajo, naučijo novih veščin in navežejo nova prijateljstva. Všeč mi je, da spoznavam uporabnike in jih vidim, kako uživajo in rastejo«.

»Upam, da bom postala delovna terapevtka. S prostovoljstvom sem pridobila izkušnje pri delu z osebami s PMP in imela možnost opazovati, kako 'program dobrega počutja' lahko izboljša kakovost njihovega življenja.«

»Prostovoljstvo je odličen način za izboljšanje kakovosti življenja oseb z možganskimi poškodbami, spoznavanje novih ljudi in učenje novih veščin. Brain Injury Matters opravlja veliko delo in zato spodbujam vsakogar, ki želi pomagati, da se čim več oseb s PMP vključi v njihove programe.«

Viri in literatura

Association of Paediatric Chartered Physiotherapists. (2014). Disability Sport. Pridobljeno: http://apcp.csp.org.uk/publications/disability-sport-0

Black, K., in Stevenson, P. (2011). The inclusion club.

Conroy, E. C. (2007). Aiming for Inclusive Sport: the Legal and Practical Implications of the United Nation’s Disability Convention for Sport, Recreation and Leisure for People with Disabilities. The Entertainment and Sports Law Journal, 5(1), 4.

England Athletics. (2018). Equality, Diversity and Inclusion. Pridobljeno: https://www.englandathletics.org/about-england-athletics/equality--inclusion, 3.9.2018.

EU. (2014). Special Eurobarameter 412. Sport and Physical activity. Brussels: TNS Opinion and Social.

European Paralympic Committee. (2015). A Toolkit for Disability – and Para – Sports. Pridobljeno: http://be-inclusive.eu/wp-content/uploads/2016/06/BeInclusive_Handbook.pdf, 3.9.2018.

Gaskin, K. (2008). A Winning Team? The Impact of Volunteers in Sport. London: The Institute for Volunteering Research and Volunteering England.

Ibsen, B. (1992). Frivilligt arbejde I idraetsforeninger [Voluntary work in sports clubs]. Copenhegan: DHL.

Khasnabis, C., Heinicke Motsch, K., in Achu K. (2010). Community-Based Rehabilitation: CBR Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2010.

Roy, E. (2006). The Development of the Human Rights of Individuals with Disabilities in Sport at the United Nations and Beyond. International Council of Sport Science and Physical Education 48.

Sport Scotland. (2001). Sport and People with a Disability: Aiming at Social Inclusion. Research Report No.77. Sport Scotland.

The Department for Social Development. (2011). Join In, Get Involved: Build a Better Future. The Volunteering Strategy for Northern Ireland. The Department of Social Development.

Taylor, P., Nichols, G., Holmes, K., James, M., Gratton, C., Garrett, R., Kokolakakis, T., Mulder, C., in King, L. (2003). Sports Volunteering in England. London: Sports England.

United Nations Inter-Agency Task Force for Sport Development and Peace. (2003). Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Goals’ United Nations.

Youth Sport Trust. (2013). Lead your generation. An Inclusive Future. Inclusive Futures. Volunteer Toolkit.Pridobljeno:https://www.youthsporttrust.org/sites/yst/files/resources/documents/IF%20Toolkit%20-%20volunteers%20FINAL.pdf, 3.9.2018.