Vloga Human Profess Non-profit Ltd. V procesu vključevanja oseb z invalidnostmi 2. 4. 7

Avtor: Zsuzsanna Kovács

Ključne besede: Human Profess, vključevanje, osebe z invalidnostjo

Human Profess je neprofitna organizacija, ki ponuja - med drugim - projektno vodenje in storitve na trgu dela, usposabljanje nevladnih organizacij, vladnih in profitnih podjetij na Madžarskem. Dejavnosti družbe vključujejo tudi storitve, ki ohranjajo, izboljšujejo in podpirajo življenjske in zdravstvene pogoje delavcev invalidov.

Organizacija je akreditiran delodajalec, ki zagotavlja delo 24 delavcem z invalidnostjo: od preprostega, lahkega pridobitnega, polkvalificiranega dela do zahtevnejših nalog kot so administratorji projektov in trenerji. Njihovi strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje na področju rehabilitacije, storitev na trgu dela, izobraževanja odraslih in mednarodnih praks. Strokovne izkušnje in znanje zagotavljajo varno podlago za organizacijo, da lahko ponudi dolgoročno pomoč osebam z invalidnostjo pri zaposlovanju. Metode in prakse, pridobljene v mednarodnih projektih, prav tako vključujejo v izboljšanje znanja in veščin zaposlenih. Zaposlenim z invalidnostjo zagotavljajo kompleksne storitve kot so možnost zaposlitve, priložnost za usposabljanje, mentorsko podporo, vse s ciljem uspešne rehabilitacije.

Dolgoročni cilj organizacije je pomagati pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo in jim zagotoviti poklic, ki ustreza njihovi izobrazbi, spretnostim in zdravstvenem stanju. Nadaljnji cilji so prispevati k izboljšanju njihovih sposobnosti prilagajanja, zagotavljati stalno zaposlitev ter motivirati in podpreti njihov vstop na odprti trg dela. Prav tako zagotavljajo redne športne aktivnosti za osebe z invalidnostmi. Na njihovi Facebook strani redno objavljajo članke in videe, ki se navezujejo na ljudi, ki živijo z različnimi invalidnostmi, boleznimi in motnjami.