Vloga partnerskih organizacij projekta ReSport v procesu vključevanja 2. 4.

Vloga Centra Naprej v procesu vključevanja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v družbo 2. 4. 1

Avtor: Jasna Vešligaj Damiš

Ključne besede: Center Naprej, vključevanje v šport, pridobljena možganska poškodba, rehabilitacija

Centro Sportivo Italiano 2. 4. 2

Avtor: Centro Sportivo Italiano – Serviço de Promoção Social e do Bem-estar

Ključne besede: Centro Sportivo Italiano, neprofitno združenje, prostovoljsko delo, spodbujanje športa, izobraževanje s športom

Rijeka Disability Sports Association – vloga organizacije v procesu vključevanja 2. 4. 3

Avtor: Ilona Koval Grubišić

Ključne besede: športna zveza, športni klubi za osebe z invalidnostjo, vključevanje, prilagojena telesna kultura, prilagojeni športi, paraolimpijski šport

Vloga FPDD v procesu vključevanja 2. 4. 4

Avtor: Eduardo Borges Pereira

Ključne besede: razvoj športa; vključevanje oseb z invalidnostjo preko športa; področja invalidnosti.

Vloga Brain Injury Matters v procesu vključevanja oseb s pridobljeno možgansko poškodbo v skupnost 2. 4. 5

Avtor: Fiona Mc Cabe

Ključne besede: Brain Injury Matters NI, vključevanje, pridobljena možganska poškodba, rehabilitacija

Vloga občine Keçiören v procesu vključevanja 2. 4. 6

Avtor: Keçiören Önkormányzat

Ključne besede: Keçiören, občina Keçiören

Vloga Human Profess Non-profit Ltd. V procesu vključevanja oseb z invalidnostmi 2. 4. 7

Avtor: Zsuzsanna Kovács

Ključne besede: Human Profess, vključevanje, osebe z invalidnostjo

Vloga CIF France v procesu vključevanja 2. 4. 8

Avtor: persone con disabilità

Ključne besede: osebe z invalidnostjo