Uvod

1.

Učni izidi:

  • Primerjava med izrazi hendikep, invalidnost ter osebe z invalidnostjo
  • Primerjava različnih konceptov invalidnosti
  • Zagotavljanje celovitejše in podrobnejše opredelitve prilagojene telesne dejavnosti
  • Raziskovanje sodobne perspektive prilagojene telesne dejavnosti
  • Opis pomena besede prilagojen in opredelitev različnih uporab izraza
  • Razumevanje osnovnega pomena Deklaracije o posebnih značilnostih športa in njegove socialne funkcije v Evropi

Predgovor 1. 1.

Partnerji v EU projektu Erasmus + Sport “Evropska športna mreža za rehabilitacijo oseb z invalidnostjo – ReSport” 1. 2.

Avtorji ReSport smernic 1. 3.

Terminologija v Smernicah 1. 4.

Avtor: Jasna Vešligaj Damiš

Ključne besede: prizadetost, invalidnost, invalid

Prilagojena telesna aktivnost 1. 5.

Avtor: Yoana Filipic, Jasna Vešligaj Damiš

Ključne besede: prilagojena telesna aktivnost, EUSAPA, EUFAPA

Deklaracija o posebnih značilnostih športa in njegove socialne funkcije v evropi (NICE 2000) 1. 6.

Avtor: Zsuzsanna Kovács, Zsuzsanna Antal

Ključne besede: deklaracija, šport za vse, zaščita mladih športnikov in žensk, solidarnost