Gönüllüler için etkin katılım uygulaması 2. 2.

Author/s: Treasa Rice

Keywords: katılım, gönüllüler, Farkındalık Yaratma, Engeller

Giriş

İngiltere'de 11 milyon civarında engelli var. İngiltere'deki on engelli insandan sadece ikisi halen aktif durumda. Engellilerin kullanımına açık olan bilgi ve bilinç eksikliği, spora katılan engelli bireylerin eksikliğinde en büyük etkendir (Pediatrik Yeminli Fizyoterapistler Derneği, 2014).

Sport Scotland (2001), bazı kişilerin, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek tesislerin veya faaliyetlerin varlığından habersiz olduğunu belirtti. Mevcut olan hiçbir spor bilgisine sahip değillerdi (herhangi bir seviyede) ve katılabileceklerini hissettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle, spor yapmayı düşünmeleri bile engellendi. Bir seçenek olarak sporun yaşamı bağlamında bir profili yoktu (Sport Scotland, 2001).

Kadınlar genellikle spor yapmak için erkeklerden daha az eğilimlidir ve etnik azınlıklar, engelli insanlar ve diğer sosyal açıdan savunmasız gruplar da temsil edilmektedir (AB, 2014).

Engelli insanlar için spor kilit bir rol oynayabilir; hem sosyal katılımın hem de sağlığı arttırıcı fiziksel aktivitenin etkinleştirilmesinin değeri ile ilgili olarak (Avrupa Paralimpik Komitesi, 2015).

Gönüllülüğün etkisi

Sosyal Gelişim Bakanlığı (2012), gönüllülüğün insanların zaman vererek sosyal değişime katkıda bulunabilecekleri canlı bir toplumun merkezinde olduğunu vurguladı. Gönüllüler, gençlik etkinlikleri, spor kulüpleri, inanç temelli etkinlikler, sanat festivalleri, vb. İçin aldığımız birçok şeyi sağlamanın merkezindedir.

2002 yılında Sport England için yapılan araştırmada 5.7 milyon spor gönüllüsü tanımlanmış ve Ulusal Gönüllülük Anketi 1997'de benzer bir rakamı tahmin etmiştir (Taylor vd., 2003; Davis Smith, 1998). 2005-06'da Sport England tarafından yapılan Aktif İnsan Araştırması, daha düşük bir rakam önerdi 2,7 milyondan fazla (Sport England, 2006).

Sport İngiltere’nin 2002 Ulusal Nüfus Anketi, gönüllülerin spora 14 milyar £ değerinde ve 720.000 ek tam zamanlı ücretli işçiye eşdeğer olan, her yıl 1,2 milyar saat katkıda bulunduğunu tahmin ediyor (Taylor ve diğ., 2003).

Sporda gönüllülüğün kulüpler, üyeler ve oyuncular, topluluk ve gönüllülerin kendileri üzerinde etkisi vardır. Sport England, topluluk spor sektörünün “ulus sağlığına, toplumun yenilenmesine ve uyum, toplum güvenliği ve eğitimsel kazanıma artan derecede önemli katkılar sağlayabileceğini” belirtmektedir (Taylor ve ark., 2003).

Gönüllülüğün özellikleri

Ibsen (1992), gönüllülüğü beş temel özellik ile tanımlamıştır:

- Gönüllü faaliyetler

Faaliyetler fiziksel güç, yasal zorlama veya finansal baskı olmadan serbest bir şekilde gerçekleştirilir ve gönüllü işten “emekli olmak” gönüllülerin geçimini tehdit etmez.

- Ödenmemiş veya sembolik bir miktarla ödenen

Gönüllüler, yalnızca gönüllü işe bağlı masrafların ve çalışmalarının sembolik ücretlerinin geri ödenmesini alabilir.

- Gönüllü faaliyetler aileden başka insanlara yapılmalı

Bu, gönüllü çalışmaları sıradan ev içi faaliyetlerden ve aile üyeleri için gayrı resmi bakımdan ayırır.

- Başkalarının yararına

Gönüllüler tarafından yapılan çalışmaların diğer insanlar için sahip olduğu değer, gönüllülüğün kurucu bir unsurudur.

- Resmi bir karaktere sahip olmak (organize veya kararlaştırılmış)

Gönüllülük, gönüllü bir kuruluşta gerçekleştirilebilir, ancak gönüllü işi yapan kişi (ler) ile gönüllü çalışma yapan kişi (ler) den “kabul” olduğu sürece, gönüllü kuruluşların dışında da yapılabilir. Ancak spontane ve gayrı resmi bir karakterin olağan yardımı, gönüllü sayılmaz.

Gönüllülüğün Yararları

Gaskin (2008), gönüllülerin yerel topluluklarda sporun can damarı olduğunu vurguladı; Gönüllülerin kulüplerde ve gruplarda bulunması, başarılı bir şekilde çalışmalarını ve var olmalarını sağlar. Gönüllüler kulüpleri ve grupları devam ettirir ve üyeler ve kullanıcılar için kaliteli hizmetler sunar. Sağladıkları fırsatlar, insanların eğlenmesini, arkadaş edinmesini, zindeliği ve sağlığı geliştirmesini ve güven ve beceriler geliştirmesini sağlıyor. Gönüllülerin kendileri bir memnuniyet duygusundan ve gönüllü olmalarının sosyal yönlerinden faydalanırlar.

Gönüllü olarak dâhil edilmeyi uygulamak

Gençlik Sporu Güveni - Kuşağınızı yönetin - Kapsayıcı bir Gelecek

Youth Sport Trust (2013), engellilerle çalışan ya da yerel topluluklarında ek destek ihtiyaçları olan gönüllüler için eğitim kursları geliştirmiştir.

Black ve Stevenson (2011) tarafından geliştirilen STEP Modelini kullanıyorlar. Bu, bir aktivitenin teslim şeklini değiştirmek için kullanılabilir, böylece bir veya daha fazla STEP alanında (Alan, Görev, Ekipman, İnsanlar) yapılabilir.

STEP Modeli (Black & Stevenson, 2011)

Uzay

Örnekler:

- Oyun alanının boyutunu arttırın veya azaltın.

- Alan kullanın. Örneğin. Çocukların yetenekleriyle eşleştirildiği ve dolayısıyla katılım için daha fazla fırsatın olduğu yerler.

Görev

Örnekler:

- Bu, becerileri daha kolay geliştirmeye yardımcı oluyorsa, karmaşık becerileri daha küçük parçalara ayırın.

- Oyuncuların, küçük taraflı takım oyununa katılmadan önce bireysel olarak veya bir ortakla yeteneklerini veya bileşenlerini uygulamaları için yeterli fırsat olduğundan emin olun.

Ekipman

Örnekler:

- Top oyunlarında, katılımcıların yeteneğine veya uygulanmakta olan beceri türüne uygun olarak topun boyutunu arttırın veya azaltın.

- Zil veya çıngırak topları kullanılması, bazı oyuncuların dahil edilmesine yardımcı olabilir.

İnsanlar

Örnekler:

- Küçük veya yakın puanlama etkinliklerinde benzer yeteneklere sahip oyuncuları eşleştirin.

- Takım numaralarını grubun genel becerisine göre dengeleyin.

Youth Sport Trust (2013), gönüllülere kapsayıcı uygulamaları uygulamalarını sağlamak için bazı önemli ipuçları sunmaktadır:

- Katılımcıya odaklanabiliyor - yapabileceği bozulmaların detayları hakkında endişelenme. Katılımcının neler yapabileceğini bilmek ve bununla ilgili faaliyetleri planlamak için zaman ayırın.

- Sor - bireye onlar için en iyi olanı sormaktan ve etkinlik / oturumun planlama aşamasına dahil etmekten korkmayın.

- Bazen işler işe yaramaz - işler işe yaramazsa endişelenmeyin - planladığınız her şey işe yaramaz. Oturum sırasında katılımcılarla iletişimi açık tutun ve gerektiğinde uyum sağlayın.

- Uygun dili kullanın - her zaman kısa ve net talimatlar vermeyi ve mümkün olduğunda bir tanıtım yapmayı hedefleyin.