Katılım Sürecinde Organizasyonların Rolü

2.

Öğrenme çıktıları:

  • Okurları dışlanma, ayrılma, entegrasyon ve dahil etme ile toplumdaki kavramların gelişimi arasındaki farklar hakkında bilgilendirilmesi.
  • Gönüllüler için etkin katılım uygulaması.
  • Kuruluşların katılımı teşvik etmek için nasıl farkındalık yaratabileceğinin anlaşılması.
  • Katılım için eşit fırsatlar yaratmak için gönüllülüğün faydaları.
  • Her ortak ülkenin katılım sürecindeki rolünü okuyucularla tanıştırmak
  • Okuyucuyu, kapsayıcı programları uygulamanın farklı yaklaşımları ve yollarıyla tanıştırmak

Hariç tutma, ayrışma, entegrasyon ve dahil etme 2. 1.

Author/s: Jasna Vešligaj Damiš, Yoana Filipic

Keywords: içerme, entegrasyon, ayrılma, dışlama, engellilik, eğitim, istihdam

Gönüllüler için etkin katılım uygulaması 2. 2.

Author/s: Treasa Rice

Keywords: katılım, gönüllüler, Farkındalık Yaratma, Engeller

Katılım Farkındalığının Artırılması 2. 3.

Keywords: katılım, gönüllüler, Farkındalık Yaratma, Engeller

ReSport Proje Ortakl Kuruluşlarının Katılım Sürecindeki Rolü 2. 4.